English | עברית
כרמל מיכלים תכנון ייצור ושיווק אריזות מקרטון גלי
איכות הסביבה

כרמל  מיכלים - איכות הסביבה

מדיניות

חברת כרמל מיכלים בע"מ רואה עצמה כנושאת דגל בנושאי מיחזור ואיכות הסביבה.

אחריות סביבתית

אתר היצור בקיסריה ממוקם ב"פארק התעשיה והעסקים קיסריה", איזור רגיש מבחינה סביבתית, הנמצא בשטח חולי מעל אקוויפר החוף. בקרבת הפארק מפעילה חברת מקורות את אתר נחלי מנשה להחדרת מי שטפונות למי התהום. הפארק מנוהל על ידי החברה לפיתוח קיסריה, המשקיעה מאמץ ומשאבים רבים לשמירה על איכות מי התהום. חברת "כרמל מיכלים בע"מ" גאה להשתתף בפארק זה, לעמוד בכל דרישות החוק והפארק ממנה ומעבר לכך, וזאת כאורח חיים ולא כדי לצאת ידי חובה.

אתר פארק התעשיה.

המפעל זכה בציון לשבח בפרס "מגן השר לאיכות הסביבה" מטעם נשיא המדינה בשנת 2002.

בשנת 2007 קיבל המפעל ציון לשבח מפארק התעשיה בקיסריה על פעילותו בתחום איכות הסביבה.

תקנים בתחום איכות הסביבה

המפעל מחזיק בתקן ישראלי 14001 לניהול סביבתי, וכן בשני תקני בטיחות המוצר לתעשיית המזון (תקני HACCAP ו- BRC).

סביבת יצור ירוקה

המפעל מואר באור שמש, ללא שימוש בתאורה מלאכותית בשעות היום.

המפעל משתמש בדלק דל גופרית בלבד.

טיפול בשפכים

המפעל הוא "מפעל לא מזהם" הנוקט במדיניות של "Zero Discharge" – אין כלל פליטה של שפכים תעשייתים מהמפעל. כל השפכים התעשייתים ממוחזרים ומנוצלים במלואם בתהליך הייצור. זוהי גישה מתקדמת מסוגה, ואין מפעלים רבים בארץ שהצליחו ליישמה.

מעבר לשמירה על איכות הסביבה, מושג כך גם חסכון רב במים, אנרגיה וכימיקלים.

שימוש בצבעים לא רעילים

המפעל משתמש אך ורק בצבעים לא רעילים על בסיס מים. הצבעים מבוססים על בסיס פיגמנטים אורגניים, כך שאין כלל פוטנציאל לזיהום של מתכות כבדות.

מיחזור נייר

נייר הוא, כידוע, חומר ידידותי לסביבה וניתן למיחזור מלא. מעל 50% מהנייר המשמש בתהליך היצור הוא נייר ממוחזר. כל פסולת הנייר הנוצרת במהלך היצור נאספת, משונעת פניאומטית למכבש פסולת, ונכבשת לקוביות דחוסות הנשלחות לאמניר לייצור נייר ממוחזר.

חסכון במים

המפעל משקיע מאמץ רב בשליטה על צריכת המים ובהקטנתה. כל צרכני המים במפעל נמדדים, לאיתור איבודים ופוטנציאל חסכון. במשך השנים האחרונות השתפרה יעילות השימוש במים במפעל בקיסריה פי שלושה – אנו מייצרים כיום כל טון מיכלי קרטון עם שליש מכמות המים בה השתמשנו לפני 10 שנים!

הדפסה דיגיטלית

במפעל מחלקת הדפסה דיגיטלית באיכות גבוהה, בפורמט רחב, על גבי לוחות קרטון וחומרים אחרים. המדפסת משתמשת בצבעים על בסיס מים. זהו תהליך ידידותי לסביבה, כי בדומה למדפסת ביתית אין בו כלל שפכים או פסולת בזמן החלפות ההזמנה.

mgt@carmelccs.com כרמל מערכות מיכלים בע"מ - רח' חלמיש 2 ת.ד 3032 פארק התעשייה קיסריה 38900 טל' : 04-6239333 פקס : 04-6239370
גירסת הדפסה
  site map   |  צור קשר   |  מכתבים מלקוחות   |  דרושים בכרמל   |  איכות הסביבה   |  הסמכות ותקנים   |  קטלוג מוצרים   |  לקוחות   |  אודות החברה   |  דף הבית  
קבוצת סיון   קבוצת סיון - מיתוג , מיתוג באינטרנט +