English | עברית
כרמל מיכלים תכנון ייצור ושיווק אריזות מקרטון גלי
אודות החברה  >>  תרומה לקהילה
פעילות כרמל מערכות קיסריה
ומועדוניות אור עקיבא על חוף הים בקיסריה

יישום מודל התנהגות בטוחה בסביבת בתי ספר
פרוייקט משותף לכרמל מערכות ובית ספר חנה סנש באור עקיבה

ביקור קייטנת ילדים כבדי שמיעה במפעל כרמל מערכות
-

תרומת כרמל מערכות לפעילות הטכנודע
מרכז לחינוך מדע וטכנולוגיה

mgt@carmelccs.com כרמל מערכות מיכלים בע"מ - רח' חלמיש 2 ת.ד 3032 פארק התעשייה קיסריה 38900 טל' : 04-6239333 פקס : 04-6239370
גירסת הדפסה
  site map   |  צור קשר   |  מכתבים מלקוחות   |  דרושים בכרמל   |  איכות הסביבה   |  הסמכות ותקנים   |  קטלוג מוצרים   |  לקוחות   |  אודות החברה   |  דף הבית  
קבוצת סיון   קבוצת סיון - מיתוג , מיתוג באינטרנט +